Takeda No Komoriuta

Mori mo iyagaru bon kara saki nya
Yuki mo chiratsukushi ko mo naku shi
Bon ga kita tote nani ureshikaro
Katabira wa nashi obi wa nashi

Kono ko you naku mori wo baijiru
Mori mo ichinichi yaseru yara
Hayo mo yukita ya kono zaisho koete
Mukou ni mieru wa oya no uchi
Mukou ni mieru wa oya no uchi